Κατάλογος Βιβλιοθήκης

[:EL]Η Βιβλιοθήκη του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου στεγάζεται στο πατάρι του κτηρίου του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου στη Λεμεσό. Το Μουσείο βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης στο κέντρο της πόλης. Διαθέτει περίπου 1700 βιβλία μεταξύ των οποίων θεατρικά έργα αλλά και βιβλία που βοηθούν στη μελέτη της τέχνης και της ιστορίας του θεάτρου.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται κυρίως με δωρεές ανθρώπων του θεάτρου αλλά και του πολιτισμού γενικότερα. Το μεγαλύτερο μέρος της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τη συλλογή του οπτικού Νίκου Σ. Νικολαΐδη. Ο Νικολαΐδης αφιέρωσε από νεαρή ηλικία, μεγάλο μέρος από τον χρόνο του στην τέχνη του θεάτρου αφού πέρα από συγγραφέας, ερασιτέχνης ηθοποιός και σκηνοθέτης, πρωτεργάτης στην ίδρυση ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων της Λεμεσού και μεσολαβητής για τις περιοδείες ελληνικών θιάσων που επισκέφτηκαν την Κύπρο ήταν και μανιώδης συλλέκτης. Το 1987 ο Νικολαΐδης δώρισε την πλούσια και μοναδική συλλογή του με θεατρικό υλικό στον Δήμο Λεμεσού. Αυτό το πολύτιμο υλικό αποτέλεσε την αρχική συλλογή του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου. Τη συλλογή αυτή ήρθαν να συμπληρώσουν οι δωρεές των Γιώργου Φιλή, Γιώργου Βατυλιώτη, Πανίκου και Έλλης Παιονίδου Μόνικας Βασιλείου, Ντίνας Κατσούρη, Ρήνας Κατσελή, το αρχείο δακτυλόγραφων θεατρικών έργων της ΕΘΑΛ και πολλά ακόμα μικρότερα σε μέγεθος αρχεία. Σημαντική είναι επίσης η ύπαρξη στη Bιβλιοθήκη 30 περιοδικών σειρών με περιοδικά πολύ σημαντικά για τον μελετητή όπως τα περιοδικά Θέατρο του Κώστα Νίτσου, Θέατρο του Θεόδωρου Κρίτα και  Θέατρο του Κώστα Μόντη.

Το κοινό έχει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη τις ώρες λειτουργίας του Μουσείου:

Δευτέρα, Τετάρτη,
Πέμπτη 09:00-13:00
Τρίτη, Παρασκευή 09:00-13:00 και 16:00-19:00

Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική, το κοινό μπορεί να μελετήσει στο χώρο του Μουσείου τα συγγράμματα που το ενδιαφέρουν.

Πρόσβαση στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης[:en]The Cyprus Theatre Museum Library is housed inside the Museum in Limassol. The Museum is located at the Panos Solomonides Municipal Cultural Centre in the town centre. The library contains approximately 1700 volumes among which some are theatrical plays and others that focus on the art form itself and its history.

The collection is constantly enriched by private donations from individuals who come from a theatrical and cultural background in general. The greatest part of the library consist of volumes from the private collection of the optician Nikos S. Nikolaides. From a young age, Nikolaides dedicated most of his time on the art of theatre since he was a playwright, amateur actor and director and a pioneer in the establishment of amateur theatre groups in Limassol, a mediator for the organisation of greek theatre group tours that visited Cyprus and an avid collector of theatrical memorabilia. In 1987, Nikolaides donated with rich and unique collection of theatrical material to the Minicipality of Limassol. This precious material became the foundation for the initial collection of the Cyprus Theatre Museum. His collection was further enriched by donations from Giorgos Philis, Giorgos Vatyliotis, Panikos and Elli Paionidou, Monika Vasileiou, Ntina Katsouri, Rina Katselli, the archive of theatrical plays by ETHAL and many more smaller in size archives. Importantly, the library also contains 30 periodical resources that are highly valuable to researchers such as the magazine Theatro by Kostas Nitsos, Theatro by Theodoros Kritas and Theatro by Kostas Montis.

The public can have access to the Library during the Museum working hours:

Monday, Wednesday, Thursday

09:00-13:00
Tuesday, Friday

09:00-13:00 και 16:00-19:00

The Library is non-lending, therefore the public can study volumes online on site.

Access to the Museum Catalogue [:]