Επικοινωνία

Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Πάνου Σολoµωνίδη 8 (πρώην Ανδρούτσου)

3032 Λεμεσός

Τ: 25343464, Φ: 25343464

theatre.museum@cytanet.com.cy

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00 -13:00 Τρίτη, Παρασκευή 9:00-13:00 και 16:00-19:00

Κυριακή 10:00-14:00 Μόνο με προκράτηση Χάρτης

*Κλειστό: Σάββατο και Δημόσιες Αργίες

Cyprus Theatre Museum

8, Panos Solomonides Street (former Androutsou str)

3032 Lemesos

Τ: 25343464, F: 25343464

theatre.museum@cytanet.com.cy

Opening Hours: Monday-Friday 9:00-13:00 Tuesday and Friday 9:00-13:00 and 16:00-19:00

Sunday 10:00-14:00 For pre-booked visits only Map

*Closed: Saturday and Public Holidays