Ενημέρωση

Γενικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου είναι η γνωριμία των μαθητών με το μουσείο και η δημιουργική επαφή με στοιχεία της ιστορίας του κυπριακού θεάτρου και της τέχνης του θεάτρου εν γένει.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου βασίζονται στην παρατήρηση και το συσχετισμό  πληροφοριών, την εξερεύνηση του χώρου, την ανακάλυψη και την ανάπτυξη της φαντασίας. Στηρίζονται στη βιωματική και την ενεργητική μάθηση, με έμφαση στην εμπειρική απόκτηση γνώσεων και στη χρήση θεατροπαιδαγωγικών μεθόδων. Τα παιδιά συνεργάζονται τόσο σε μικρές ομάδες και στο πλαίσιο της ολομέλειας της τάξης αλλά αναπτύσσουν και ατομικούς ρόλους. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα στοχεύουν στη διευκόλυνση προσέγγισης και κατανόησης του υλικού που διατίθεται στην έκθεση και γενικότερα στο χώρο του μουσείου, την καλλιέργεια κριτικής σκέψης και μιας διαλογικής σχέσης των μαθητών με τα εκθέματα, την ανάπτυξη πολύπλευρων αισθητικών, συναισθηματικών, σωματικών και κοινωνικών παραστάσεων και κωδικών επικοινωνίας (φαντασία, δημιουργικότητα, αυτοενέργεια κ.ά.), την καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη μουσειακή επίσκεψη και τέλος τη σύνδεση της εμπειρίας με τη διδακτέα ύλη και τον σχολικό προγραμματισμό γενικότερα.

Κάθε πρόγραμμα του μουσείου έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και έχει περάσει από πιλοτική φάση.

Τα προγράμματα

Για τη σχολική χρονιά 2018-2019, προσφέρονται τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:

Νηπιαγωγείο – Προδημοτική

«Γνωρίζω το μουσείο παρέα με τον κύριο Πανωφόρη»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
3-5 ετών 80 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. 1. Νηπιαγωγείο: Ζωγραφική θεατρικής αφίσας

2. Προδημοτική: Κατασκευή κορώνας με κολάζ υλικών

Α’ – Γ’ Δημοτικού

«Μαθαίνω για το θέατρο και τα επαγγέλματά του»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
6-9 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία θεατρικής μάσκας με κολάζ υλικών.
Δ’ – Στ’ Δημοτικού

«Εξερευνώ και μαθαίνω στο Θεατρικό Μουσείο»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
9-12 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία θεατρικού καπέλου με κολάζ υλικών.
Γυμνάσιο

«Ας μιλήσουμε για θέατρο»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
13-15 ετών 90 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία μακέτας κοστουμιού.
Λύκειο (Γενικού Ενδιαφέροντος)

«Το Θεατρικό Μουσείο μέσα από τα μάτια μου»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
16-18 ετών 100 λεπτά Διαδραστική γνωριμία με το μουσείο που περιέχει στοιχεία ξενάγησης και θεατρικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες σε επιλεγμένους σταθμούς. Περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας. Δημιουργία τρισδιάστατης μακέτας σκηνικού.
Λύκειο (Ειδικού Ενδιαφέροντος)

«Το αρχαίο δράμα στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου»

Ηλικίες Διάρκεια Περιεχόμενο Κατασκευές
16-18 ετών 90 λεπτά Για το σχεδιασμό του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθητική βάση το αναλυτικό πρόγραμμα και ο προγραμματισμός διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Β’ Λυκείου. Μέρος του σχεδιασμού του προγράμματος βασίστηκε σε κάποιους από τους γενικούς/ ειδικούς στόχους του συγκεκριμένου προγραμματισμού διδασκαλίας. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εμπλουτισμού γύρω από μια θεματική ενότητα που περιλαμβάνεται στη διδακτέα ύλη κάθε ομάδας αλλά και να ενδυναμώσει τις ικανότητες των μαθητών μέσα από τη βιωματική μάθηση. Δεν περιλαμβάνει φυλλάδιο εργασίας.

Αριθμός παιδιών

Από τον αρχικό σχεδιασμό του μουσείου ήδη λήφθηκε υπόψη η εκπαιδευτική του λειτουργία και έγινε προσπάθεια να αποτελέσει χώρο φιλικό για τα παιδιά και τους νέους. Κρίθηκε λειτουργικότερο να πραγματοποιείται παράλληλα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δύο ομάδες, καθιστώντας εφικτή την επίσκεψη μέχρι 50 παιδιών (αλλά σε καμία περίπτωση περισσότερα) κάθε φορά.

Κόστος

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κοστίζουν δύο (2) ευρώ για κάθε μαθητή, με τη δυνατότητα μείωσης 10% στο συνολικό ποσό έτσι ώστε να καλύπτονται τα άπορα παιδιά αν υπάρχουν. Παρακαλούμε όπως η συλλογή των χρημάτων να γίνεται πριν από την επίσκεψη στο μουσείο.

Σχεδιασμός και Εμψύχωση

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και εκτελούνται από τους θεατρολόγος/εμψυχωτές του μουσείου σε συνεργασία με τη λειτουργό του μουσείου.