Θεατρικό βιωματικό εργαστήρι για επαγγελματιές με τίτλο “Περπατώντας σε μαγικά μονοπάτια”

Ο ΜΚΟ TheatrEtc σε συνεργασία με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου ανακοινώνει την πραγματοποίηση βιωματικού θεατρικού εργαστηρίου με τίτλο «Περπατώντας σε μαγικά μονοπάτι – αποδόμηση στερεοτύπων και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από θεατρικές τεχνικές», με τους εμψυχωτές Χρίστο Χαρίτου και Ναταλία Κουχαρτσιούκ.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός
16:00-19:00

Το βιωματικό εργαστήρι έχει ως βάση του την ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης καθώς και σε άτομα που εργάζονται με παιδιά, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν το εργαλείο του θεάτρου στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις του Κριτικού Γραμματισμού μέσα από τα αναθεωρημένα Αναλυτικά Προγράμματα.

Θέμα του εργαστηρίου είναι η αποδόμηση στερεοτύπων και η αποδοχή της διαφορετικότητας, συνδέοντας φανταστικούς ήρωες παραμυθιών με την καθημερινότητα, μέσα από τη χρήση του θεατρικού αντικειμένου (prop) και άλλων ερεθισμάτων.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου (Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032 Λεμεσός) με κόστος συμμετοχής δέκα (10) ευρώ. Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και σχετικό υλικό σε κάθε συμμετέχοντα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προκρατήσουν στo τηλέφωνo (+357) 25343464 (8:00 – 14.00) μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014.

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός
16:00-19:00

Ο ΜΚΟ TheatrEtc σε συνεργασία με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου ανακοινώνει την πραγματοποίηση βιωματικού θεατρικού εργαστηρίου με τίτλο «Περπατώντας σε μαγικά μονοπάτι – αποδόμηση στερεοτύπων και αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα από θεατρικές τεχνικές», με τους εμψυχωτές Χρίστο Χαρίτου και Ναταλία Κουχαρτσιούκ.

Το βιωματικό εργαστήρι έχει ως βάση του την ανάπτυξη Κριτικής Σκέψης και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της προδημοτικής και δημοτικής εκπαίδευσης καθώς και σε άτομα που εργάζονται με παιδιά, οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν το εργαλείο του θεάτρου στις νέες διδακτικές προσεγγίσεις του Κριτικού Γραμματισμού μέσα από τα αναθεωρημένα Αναλυτικά Προγράμματα.

Θέμα του εργαστηρίου είναι η αποδόμηση στερεοτύπων και η αποδοχή της διαφορετικότητας, συνδέοντας φανταστικούς ήρωες παραμυθιών με την καθημερινότητα, μέσα από τη χρήση του θεατρικού αντικειμένου (prop) και άλλων ερεθισμάτων.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου (Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032 Λεμεσός) με κόστος συμμετοχής δέκα (10) ευρώ. Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής και σχετικό υλικό σε κάθε συμμετέχοντα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προκρατήσουν στo τηλέφωνo (+357) 25343464 (8:00 – 14.00) μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014.