Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας

Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας θιάσων και επαγγελματικών θεατρικών ομάδων με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Με στόχο την άμεση επαφή του κοινού με την τέχνη του θεάτρου καθώς επίσης την γνωριμία του με τις θεατρικές ομάδες του τόπου και την προβολή του έργου τους, το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου προσκαλεί θιάσους και επαγγελματικές ομάδες θεάτρου που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν μέσα στο χώρο του Μουσείου παραστάσεις θεατρικών έργων ή αποσπάσματα θεατρικών έργων που μπορούν να προσαρμοστούν στο χώρο του Μουσείου (σκηνικά, φωτισμός, ήχος και άλλων τεχνικός εξοπλισμός).
Οι παραστάσεις θα παρουσιάζονται στο πατάρι του Μουσείου ενώ αποσπάσματα θεατρικών έργων μπορούν να παρουσιάζονται σε περιορισμένο και προκαθορισμένο χώρο της επιλογής των ομάδων. Τα αποσπάσματα θεατρικών έργων πρέπει να έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον 30 λεπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν την πρότασή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση theatre.museum@cytanet.com.cy. Kάθε πρόταση να περιλαμβάνει:
– Σύντομο βιογραφικό της θεατρικής ομάδας
– Συγγραφέα και τίτλο του έργου, σκηνοθέτη και σύντομη περιγραφή του έργου ή της σκηνής που θα παρουσιαστεί
– Διάρκεια της παρουσίασης
– Ποιοι ηθοποιοί θα λάβουν μέρος
– Προτεινόμενες ημερομηνίες παρουσίασης
– Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου επιφυλλάσει το δικαίωμα να απορρίψει προτάσεις που θα κατατεθούν ή να αλλάξει την προτεινόμενη ημερομηνία παρουσίασης μιας ομάδας κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25343464, 7:30 – 14:30 και επιπλέον Τρίτη και Παρασκευή 16:00 – 19:00.The Theatre Museum of Cyprus, in an effort to bring the public closer to the art of theatre as well as make the work of theatre groups across Cyprus familiar to a wider audience, invites professional theatre companies and groups who might be interested to present their work inside the space of the museum in a collaboration. The theatre groups can present plays or parts of plays which can be adapted according to the space of the Museum (stage design, lighting, sound and other technical needs).

The plays can be presented on the second floor of the museum while parts of plays can be presented in a limited and predetermined space inside the exhibition room. The selections of a play must have an overall duration on at least 30 minutes.

The interested groups must send their suggestion(s) at theatre.museum@cytanet.com.cy. Each suggestion must include the following:
– A short biographical reference of the group
– Name of the play’s writer, title, director and a short description of the play or the scene(s) selected for presentation.
– Duration of the presentation
– Name of actors and other contributors
– Suggested dates for presentation
– Contact details of the responsible individual in each group

The Theatre Museum of Cyprus reserves the right to reject a suggestion and/or make alterations on the suggested date(s) after having communicated with the responsible individual in each group.

For more information, interested parties can contact us: 25343464, 7.30 – 14.30 and also Tuesday and Friday 16.00 – 19.00.