Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 18 Μαϊου 2012, το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου διοργανώνει τις ακόλουθες εκδηλώσεις:

– “Το Μουσείο πάει στα παιδιά”
Ξενάγηση στο Μουσείο και εργαστήρι κατασκευής θεατρικής μάσκας για παιδιά Ε’ τάξης δημοτικού από τις 9π.μ. μέχρι και τις 1μ.μ.

– “Οι καλλιτέχνες του θεάτρου ξεναγούν στο Μουσείο”
Δυο ξεναγήσεις από ανθρώπους του θεάτρου διάρκειας 45′ η κάθε μια στις 5μ.μ. και στις 7μ.μ.
Εργαστήρι κατασκευή θεατρικής μάσκας για παιδιά από τις 5μ.μ. μέχρι τις 7μ.μ.

Η είσοδος και η συμμετοχή στα εργαστήρια και τις ξεναγήσεις είναι δωρεάν.

Την Παρασκευή 18 Μαίου 2012, το Μουσείο θα παραμείνει ανοικτό από τις 9π.μ. μέχρι τις 8μ.μ.

The Cyprus Theatre Museum, celebrating the International Museum Day on the 18th of May 2012, organises the following events:

– “The Museum comes closer to the kids”
Tour of the museum space and creative workshops for theatrical masks for children aged 10-11 years old from 9a.m. until 1p.m.

– “Theatre artists take you on a tour”
A museum tour by artists who work in theatre. Each tour lasts 45′, one at 5p.m. and another at 7p.m.
Mask making workshop for children from 5.p.m until 7p.m.

The museum entrance and participation to any workshop or tour is free.

On Friday 18th May 2012, the Museum will be open from 9a.m. until 8p.m.