Εγκαίνια Θεατρικού Μουσείου Κύπρου!

Μετά από πολυετείς προσπάθειες του ΘΟΚ και του Δήμου Λεμεσού, εγκαινιάστηκε στις 26 Μαρτίου 2012 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου. Βασικός στόχος του μουσείου είναι να συμβάλει στην παρουσίαση της ιστορίας του θεάτρου στην Κύπρο, να αποτελέσει πόλο έλξης ερευνητών και επαγγελματιών του θεάτρου αλλά κυρίως να αποτελέσει κίνητρο για το ευρύ κοινό και ιδιαίτερα για τα παιδιά για να γνωρίσουν και να αγαπήσουν το θέατρο.

Το έργο ανέλαβε η μουσειολόγος Δρ Σοφία Αντωνιάδου, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της έκθεσης η αρχιτέκτονας Σκεύη Φαραζή ενώ η θεατρολόγος Δρ. Άντρη Κωνσταντίνου είναι υπεύθυνη για την συλλογή και την επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού. Το 500 τ.μ. Μουσείο στεγάζεται στο συγκρότημα Πάνος Σολωμονίδης στην Λεμεσό, στο χώρο των παλιών λιθογραφείων Κουβά.

Στις 27 Μαρτίου, τη Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου, το Μουσείο άνοιξε επίσημα τις πόρτες του στο κοινό. Οι επισκέπτες έχουν δωρεάν είσοδο στο χώρο μέχρι τον Ιούνιο 2012.

After years of efforts of behalf of THOC and the Municipality of Limassol, the Theatre Museum was finally inaugurated on the 26th of March 2012 by the President of the Republic of Cyprus Mr. Dimitris Christofias. The main objective of the museum is to contribute to the presentation of the history of theatre in Cyprus, to become a centre for researchers and theatre professionals but mostly to become a motivating force for the wider public and especially children to become familiar with and love the art of theatre.

The project was taken on by archeologist/ museum expert Dr. Sofia Antoniadou and the architectural design of the exhibition by the architect Skevi Farazi. The theatrologist Dr. Andri Konstantinou was responsible for the collection and scientific identification of the material. The 500 s.m. Museum is located within the Panos Solomonides Complex in Limassol, in the premises of the old Kouva Printings Company.

On the 27th of March 2012, the International Theatre Day, the Museum official opened its doors to the public. The entrance is free for visitors in the Museum until June 2012.