Βιωματικό εργαστήρι εφαρμοσμένου θεάτρου

[:EL]untitled2

untitled

To Θεατρικό Μουσείο Κύπρου σε συνεργασία με τον ΜΚΟ TheatrEtc ανακοινώνει την πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου εφαρμοσμένου θεάτρου με τίτλο

«Μουσείο Aναμνήσεων»

με τους εμψυχωτές Χρίστο Χαρίτου και Κυριακή Αργυρού.

Τρίτη 01 Μαρτίου 2016
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Λεμεσός
16:00-19:00

Στο βιωματικό εργαστήρι οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν ένα χώρο αναπαράστασης των εμπειριών τους και των αναμνήσεων τους, σ’ ένα ταξίδι μέσα από την ατομική και συλλογική μνήμη και τον τρόπο που καταγράφεται και εκφράζεται, έχοντας ως αφόρμηση το μουσείο, ένα χώρο έκθεσης τεκμηρίων του παρελθόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως οι συμμετέχοντες φέρουν μαζί τους ένα αντικείμενο που αφορά τις παιδικές τους αναμνήσεις.

Απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης και άτομα που εργάζονται με νέους.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου (Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032 Λεμεσός) με κόστος συμμετοχής δέκα (10) ευρώ. Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής σε κάθε συμμετέχοντα.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως προκρατήσουν στo τηλέφωνo (+357) 25343464 (8:00 – 14.00) μέχρι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

[:]