Δέκα Χρόνια Θεατρικό Μουσείο Κύπρου!

Μνήμης Μήτρα – Βίντεο για τα δεκάχρονα του Θέατρικού Μουσείου Κύπρου!