Επιμορφωτικά εργαστήρια Διδακτικής Μαθηματικών και Διδακτικής Γλώσσας μέσω θεάτρου στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

[:EL]Επιμορφωτικά εργαστήρια Διδακτικής Μαθηματικών και Διδακτικής Γλώσσας μέσω θεάτρου στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου

Επιμορφωτικά εργαστήρια Διδακτικής Μαθηματικών και Διδακτικής Γλώσσας μέσω θεάτρου για εκπαιδευτικούς με τη Δρ Νάντια Τομασίδου στο Θεατρικό Μουσείο Κύπρου  5 και 12 Ιουλίου 2016

Θεματική Α: Το Θέατρο ως εργαλείο για τη Διδακτική των Μαθηματικών

Τρίτη, 5 Ιουλίου, 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.

Το τρίωρο βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε δάσκαλους, νηπιαγωγούς, θεατροπαιδαγωγούς και φοιτητές εκπαιδευτικούς. Σε αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρακτικές τεχνικές για τη διδασκαλία των μαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα στηριχτούμε σε ιστορίες για να επεξεργαστούμε μαθηματικές έννοιες με όχημά μας το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Μέσα από ενεργητικά παιχνίδια, δραματοποιημένη αφήγηση και υπόδηση ρόλων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν ιδέες ως προς το πώς το μάθημα των μαθηματικών μπορεί να αποκτήσει βιωματικό χαρακτήρα, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πρωτομαθηματικές έννοιες και να τις κατακτήσουν με παιγνιώδεις τρόπους. Αν και βιωματικό το εργαστήρι, σε αυτό θα δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις με επεξηγηματικά σχόλια ως προς τις δημιουργικές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους πέρα από τη συμβατική σχολική τάξη.

Θεματική Β: Το Θέατρο ως εργαλείο για τη Διδακτική της Γλώσσας (Ελληνικής/Αγγλικής)

Τρίτη, 12 Ιουλίου, 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.
Το τρίωρο αυτό βιωματικό εργαστήρι απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δάσκαλους, φιλολόγους Αγγλικής, θεατροπαιδαγωγούς και φοιτητές εκπαιδευτικούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν θεατρικές συμβάσεις και δημιουργικές πρακτικές για την καλλιέργεια της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Το εργαστήρι αντλεί από εμπειρικά δεδομένα και βασίζεται σε τεχνικές που έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν τους μαθητές να κατακτήσουν τη γλώσσα με παιγνιώδεις τρόπους. Αν και βιωματικό το εργαστήρι, σε αυτό θα δοθεί το θεωρητικό πλαίσιο. Στους συμμετέχοντες θα δοθούν σημειώσεις με επεξηγηματικά σχόλια ως προς τις δημιουργικές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη διδασκαλία τους πέρα από τη συμβατική σχολική τάξη. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει το ομώνυμα εργαστήρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή/και στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, παρακαλώ σημειώστε ότι το περιεχόμενο αυτού του εργαστηρίου αυτού διαφέρει από τα προηγούμενα.

Κόστος συμμετοχής ανά εργαστήρι: €10

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στα δυο εργαστήρια. Δηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας στο τηλ. 99675078 (Δρ Νάντια Τομασίδου).

 [:]