Παρουσίαση Θεατρικού Μουσείου Κύπρου στην ημερίδα “Η κλασική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση”

Το Σάββατο, 6 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ημερίδα με τίτλο “Η κλασική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση”. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστεί από την εμψυχώτρια εφαρμοσμένου θεάτρου και υπάλληλο του μουσείου Ναταλία Κουχαρτσιούκ το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου για μαθητές λυκείου, στα πλαίσια της συνεδρίας με θέμα “Ενίσχυση της διαδραστικότητας του σχολείου με αφετηρία τον κλασικό πολιτισμό”.

Πρόγραμμα