Παρουσίαση Θεατρικού Μουσείου Κύπρου στην ημερίδα “Η κλασική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση”

[:EL]Το Σάββατο, 6 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ημερίδα με τίτλο “Η κλασική παιδεία στη Μέση Εκπαίδευση”. Στην ημερίδα αυτή θα παρουσιαστεί από την εμψυχώτρια εφαρμοσμένου θεάτρου και υπάλληλο του μουσείου Ναταλία Κουχαρτσιούκ το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου για μαθητές λυκείου, στα πλαίσια της συνεδρίας με θέμα “Ενίσχυση της διαδραστικότητας του σχολείου με αφετηρία τον κλασικό πολιτισμό”.

Πρόγραμμα

 

 [:en]On Saturday, 6th May 2017, at the University of Nicosia a conference will take placed under the title “The Classical education in elementary schools”. The Cyprus Theatre Museum is presenting a new educational programme designed for high school students. The presentation will be done by Natalia Kouhartsiouk, applied theatre facilitator and employ of the museum.

Πρόγραμμα

 [:]