Προκήρυξη μαθητικού διαγωνισμού δημιουργίας αφίσας

[:EL]Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, στα πλαίσια των εορτασμών για την συμπλήρωση των πέντε ετών λειτουργίας του, προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με θέμα ‘Η μαγεία του θεάτρου’. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το Θεατρικό Μουσείου Κύπρου, αποτέλεσμα του κοινού οράματος και μιας μακροχρόνιας προσπάθειας του Δήμου Λεμεσού και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό στις 26 Μαρτίου 2012. Έντυπο υλικό, κοστούµια, µακέτες, σκηνικά αντικείµενα, αναπαραστάσεις σκηνικού και φωτογραφίες, αποτελούν σήµερα μερικά από τα εκθέµατα της µόνιµης συλλογής του, µέσα από τα οποία ο κάθε επισκέπτης προσκαλείται σε µια νοερή διαδροµή στην θεατρική ιστορία του τόπου. Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μουσείου στο www.cyprustheatremuseum.com.

Όροι διαγωνισμού και πληροφορίες:

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Ο κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Η πρόταση μπορεί να είναι και αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας.
  • Οι αφίσες μπορούν να υποβάλονται σε ελεύθερη τεχνοτροπία (κάθε είδος υλικού). Αφίσες που είναι αποτέλεσμα ηλεκτρονικού σχεδιασμού δε γίνονται αποδεκτές.
  • Το μέγεθος της αφίσας πρέπει να είναι το μέγεθος χαρτιού Α2.
  • Η κάθε αφίσα πρέπει να υποβληθεί με αριθμό και χωρίς στοιχεία των μαθητών. Σε μικρότερο και κλειστό φάκελο που θα συνοδεύει την αφίσα, να εσωκλείονται τα πλήρη στοιχεία του/της/των μαθητή/τριας/τών (όνομα/τα, στοιχεία σχολείου και υπεύθυνου εκπαιδευτικού) και στην εξωτερική όψη του φακέλου να αναγράφεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στην αφίσα. Ο κλειστός φάκελος θα ανοιχθεί μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής για σκοπούς ταύτισης του προτεινόμενου υλικού και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες.

Η τριμελής κριτική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από αντιπροσώπους του Υ.Π.Π. και του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες αφίσες και τους μαθητές που τις δημιούργησαν με αναμνηστική πλακέτα. Όλοι οι μαθητές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα λάβουν δίπλωμα συμμετοχής.

Όλες οι αφίσες που θα υποβληθούν θα εκτεθούν στο χώρο του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου στη Λεμεσό. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση θα δημοσιοποιηθούν σε μελλοντικό στάδιο. Οι υποβληθείσες αφίσες θα μπορούν να επιστραφούν μετά το πέρας της έκθεσης, εάν ζητηθούν. Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα επιλογής και ανατύπωσης αφισών οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προβολής του Μουσείου.

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου (Πάνου Σολομωνίδη 8, 3032, Λεμεσός) μέχρι την Παρασκευή 3  Μαρτίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, με την ένδειξη ‘Για μαθητικό διαγωνισμό αφίσας’. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, με την προϋπόθεση ότι η αποστολή θα είναι συστημένη, η ταχυδρομική σφραγίδα θα θεωρηθεί ως ημερομηνία παραλαβής. (Παρακαλείστε όπως επιβεβαιώνεται τηλεφωνικώς την αποστολή ώστε να αποφευχθεί πιθανή απώλεια του φακέλου). Προτάσεις υποβληθείσες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 25343464 (8π.μ. – 2μ.μ.)  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση theatre.museum@cytanet.com.cy[:en][:]