Συνέδριο «Το θέατρο στη νεότερη και σύγχρονη Κύπρο», 30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2015

[:EL]Σας ενημερώνουμε ότι το συνέδριο, ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού και του υψηλού επιπέδου των προτάσεων που παραλήφθηκαν, θα επεκταθεί μία ακόμη μέρα, την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015, και θα λειτουργήσει καθόλη τη διάρκειά του με παράλληλες συνεδρίες.[:en]We would like to inform you that, due to the large number and high quality proposals received, the conference will be prolonged for one more day, Sunday the 1st November 2015 and will be running throughout its duration with simultaneous meetings.[:]