Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος και Προσωπικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Πρόεδρος: Γιάννης Τουμαζής

Αντιπρόεδρος: Νίκος Νικολαΐδης

Γραμματέας: Γιωργούλλα Λεωνίδα

Μέλη:  Μιχάλης Βασιλείου, Αφροδίτη Ευαγγέλου, Μαρίνα Μαλένη, Άντρη Κωνσταντίνου, Μάριος Ζέρβας, Αντιγόνη Σολομωνίδου, Σούλα Ζαβού

Επίτιμο Μέλος: Πάνος Σολομωνίδης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Αγγελίνα Μορίδου- Λειτουργός

Ναταλία Κουχαρτσιούκ και Νικολέττα Τζιαούρη- Συνεργάτες Θεατρολόγοι/Εμψυχωτές

Το ίδρυμα “Θεατρικό Μουσείο Κύπρου” έχει χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λεμεσού, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και 
τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.