Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος και Προσωπικό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

Πρόεδρος: Γιάννης Τουμαζής

Αντιπρόεδρος: Νίκος Νικολαΐδης

Αν. Γραμματέας: Αντώνης Χαραλάμπους

Μέλη:  Σάββας Κυριακίδης, Μιχάλης Βασιλείου, Αφροδίτη Ευαγγέλου, Σούλα Ζαβού, Μαρίνα Μαλένη, Θεοπίστη Στυλιανού-Lambert, Αντιγόνη Σολομωνίδου, Κυριακή Αργυρού

Επίτιμο Μέλος: Πάνος Σολομωνίδης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Αγγελίνα Μορίδου- Λειτουργός

Νικολέττα Τζιαούρη- Συνεργάτης Θεατρολόγος/Εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Βάσια Αντωνίου- Συνεργάτης Θεατρολόγος/Εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων

 

Το ίδρυμα “Θεατρικό Μουσείο Κύπρου” έχει χρηματοδοτηθεί από το Δήμο Λεμεσού, το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και 
τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.