Κοινή Δράση ΙΔΕΑ Κύπρου και Θεατρικού Μουσείου Κύπρου

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στα πλαίσια της συνεργασίας του ΙΔΕΑ Κύπρου και του Θεατρικού Μουσείου Κύπρου, θα διεξαχθούν την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, 2014, στο χώρο του μουσείου δυο θεατρικά εργαστήρια για παιδιά και παράλληλα μια ξενάγηση στους χώρους του μουσείου για τους ενήλικες.

Τα δυο εργαστήρια, στα οποία εμψυχώτρια είναι η Δρ Νάντια Τομασίδου, απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και 9-12 ετών και επεξεργάζονται μέσα από θεατρικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες τις ιστορίες με τίτλους « Οι κατσίκες και το Τρολ» και «Το πιο γλυκό σύκο» αντίστοιχα. Στόχος των εργαστηριών είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών και των δεξιοτήτων τους για συνεργασία, η ενίσχυση της εκφραστικότητας και της αυτοπεποίθησής τους και η παροχή ευκαιριών για διασκέδαση και δημιουργική απασχόληση.

Το πρώτο εργαστήριο για τα παιδιά ηλικίας 6 – 8 ετών θα διαρκέσει από τις 10:00 – 11:30 π.μ. , ενώ το δεύτερο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9 – 12 ετών θα διαρκέσει από τις 12:00 – 1:30 μ.μ.

Η ξενάγηση θα γίνει από τη συνεργάτιδα του μουσείου Άντρη Χ. Κωνσταντίνου στις 10:30 π.μ. και θα διαρκέσει περίπου μια ώρα.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε έγκαιρα συμμετοχή γιατί η κάθε ομάδα ( θεατρικού εργαστηρίου ή ξενάγησης) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο ideacyprus@gmail.com

We would like to inform you that under the collaboration between IDEA Cyprus and the Cyprus Theatre Museum, we offer 2 drama workshops for children in the museum venue on Sunday, 16th of February 2014 as well as a tour of the museum for adults.

The two workshops will be facilitated by Dr. Nantia Tomasidou and are designed for children aged 6-8 and 9-12 years old and they will examine the stories “The goats and the Troll” and “The sweetest fig” through theatrical, musical and movement techniques designed to develop children’s social skills as well as collaborative skills, expression and self-esteem.

The first workshop for children aged 6-8 years old will take place from 10.00 a.m. until 11.30 a.m. and the second workshop for children aged 9-12 years old will take place from 12.00 a.m. until 1.30 p.m.

The tour for adults will be done by the Museum’s collaborator Andri X. Constantinou at 10.30 a.m. and will last approximately an hour.

Interested parties are requested to make reservations as each participants’ group (workshops or tour) will not exceed the 25 in number. For participant application forms you may contact us at ideacyprus@gmail.com