ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, σε πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού, ενημερώνει ότι όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, παραστάσεις και εργαστήρια μέχρι το τέλος Μαρτίου, αναβάλλονται. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τις νέες ημερομηνίες.